Sieć kompetencji

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji co najmniej 50 podlaskich NGO oraz 100 ich przedstawicieli poprzez objęcie uczestników kompleksowym wsparciem doradczym oraz szkoleniowo-warsztatowym w ramach Sieci Kompetencji do końca sierpnia 2023 r.

W ramach funkcjonowania Sieci Kompetencji organizowane będą szkolenia i wsparcie doradcze, a także Forum Wymiany Doświadczeń.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2021-31.08.2023 (30 miesięcy) w Białymstoku (woj. Podlaskie).

Adresatami zadania publicznego będzie co najmniej 50 NGO działających na terenie woj. podlaskiego oraz ich 100 przedstawicieli (osób pełniących formalne funkcje w NGO, a także współpracujących z organizacjami np. jako wolontariusze) zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego.

Sieć Kompetencji będzie funkcjonować w Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30, z wyjątkiem roku 2022 kiedy to Centrum funkcjonować będzie w godzinach 10.00-14.00.

W centrum dyżury będą pełnić następujący eksperci:

 1. Finanse, księgowość oraz rozliczenia dotacji i projektów.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 3. Realizacja projektów i kontrola.
 4. Komunikacja i zarządzanie zespołem.
 5. Ochrona danych osobowych.

W ramach Sieci Kompetencji będą odbywać się ponadto:

Warsztaty z zakresu Fundraisingu i zarządzania projektami w NGO:

 1. Fundraising poza projektowy (8h)
 2. Fundraising projektowy (8h)
 3. Zarządzanie projektami w NGO (8h)

Szkolenia w postaci webinariów:

 1. Jak wykorzystać narzędzia internetowe podczas pracy zdalnej (5h)
 2. Mentoring w organizacji? Czym jest i jak go zastosować we własnej organizacji (5h)
 3. Warsztaty z RODO – jak wdrożyć i przestrzegać (5h)
 4. Cyberbezpieczeństwo w organizacjach pozarządowych (5h)
 5. Jak prawidłowo planować budżet organizacji? Jak utrzymać płynność finansową? (5h)

Spotkania warsztatowo-motywujące dla organizacji pozarządowych:

 1. Fundraising i pozyskiwanie środków (2h)
 2. Wizerunek NGO i komunikacja z otoczeniem (2h)
 3. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania NGO (2h)
 4. Wymiana rekomendacji

Formularz kontaktowy:

Masz pytanie lub chcesz umówić się na konsultacje? Napisz do Nas!

UWAGA! Informujemy, iż wszystkie dane osobowe pozyskane w prowadzonej korespondencji są przetwarzane przez Spółdzielnię Socjalną "ACTIVE GO" w Białymstoku z siedzibą: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem – obowiązek wynikający z art.13 RODO realizujemy w klauzuli zamieszczonej na stronie: https://activego.pl/ochrona-danych-osobowych/ *