Pomocna Dłoń

realizacja działań statutowych w obszarze poradnictwa psychologicznego

Czujesz, że nie radzisz sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb i podejmowaniem zadań rozwojowych? Przechodzisz kryzys?
Uwierz, że możesz wykorzystać własne możliwości!

Od stycznia 2022 r. w ramach struktury Spółdzielni Socjalnej „Active GO” powołaliśmy
Centrum wsparcia osób z niepełnosprawnością - „Pomocna dłoń”

teraz dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Instytutu Wolności CRSO z wsparcia psychologicznego oferowanego w placówce będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego!

Skorzystaj z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego!

Zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia
zamieszkujące teren województwa podlaskiego
ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60 lat i więcej!

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

W ramach projektu oferujemy
zwiększenie dostępu osobom potrzebującym
do usług psychologicznych i doradztwa poprzez:

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – WSPARCIE GRUPOWE
(12 godzin na grupę)

Tematyka spotkań to m.in.:
🗹 radzenie sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych,
🗹 jak nasze myśli, przekonania utrudniają nam radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
🗹 komunikacja interpersonalna,
🗹 relacje z ludźmi,
🗹 budowanie poczucia własnej wartości, sprawczości, odkrywanie swoich zasobów.

oraz

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
(10 godzin na osobę)

Czas trwania projektu:

01.11.2022 r. – 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji wsparcia:

Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku
ul. Daleka 1b, 15-037 Białystok

Formularz kontaktowy:

Masz pytanie lub chcesz umówić się na konsultacje? Napisz do Nas!

UWAGA! Informujemy, iż wszystkie dane osobowe pozyskane w prowadzonej korespondencji są przetwarzane przez Spółdzielnię Socjalną "ACTIVE GO" w Białymstoku z siedzibą: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem – obowiązek wynikający z art.13 RODO realizujemy w klauzuli zamieszczonej na stronie: https://activego.pl/ochrona-danych-osobowych/ *

UWAGA! Informujemy, iż wszystkie dane osobowe pozyskane w prowadzonej korespondencji są przetwarzane przez Spółdzielnię Socjalną "ACTIVE GO" w Białymstoku z siedzibą: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem – obowiązek wynikający z art.13 RODO realizujemy w klauzuli zamieszczonej na stronie: https://activego.pl/ochrona-danych-osobowych/ *

Pomocna dłoń - loga