Podlaskie Lokalnie - źródło finansowania

Z wielką radością możemy poinformować, że projekt Podlaskie Lokalnie będzie realizowany również w latach 2024-2026! Celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest między innymi wsparcie finansowe poprzez organizację kolejnych konkursów mikrograntowych. W latach 2024-2026 rokrocznie będziemy organizować konkursy ukierunkowane na wsparcie inicjatyw lokalnych, podczas których podlaskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne otrzymają w sumie 517 725 zł.

W ramach projektu w ciągu 3 lat przewidziano udzielenie co najmniej 75 mikrodotacji w wysokości do 7000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są nie tylko podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt przewiduje szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych.