Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie - źródło finansowania

Z wielką radością możemy poinformować, że projekt Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie będzie realizowany również w latach 2024-2026! W tym czasie przyznamy minimum 58 mikrodotacji o łącznej wartości 496 200 zł. Operatorzy w latach 2024-2026 będą organizować konkursy dotacyjne dotyczące następujących zakresów tematycznych:

 

  1. Konkurs na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych;
  2. Konkurs na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich.
W konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych można ubiegać się o dotację w wysokości do 9000 zł. W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 6000 zł. Projekt przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych.