DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU „KONFERENCJA DOTYCZĄCA WIZERUNKU NGO”
w dniu 22.09.2023 r.

    Dane Uczestnika / Uczestniczki Konferencji
    Dane organizacji    „Podane powyżej dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem. Obowiązek informacyjny RODO znajduje się tutaj: https://activego.pl/siec-kompetencji/