W listopadzie będziemy kontynuować realizację bezpłatnych szkoleń w ramach CENTRUM JAGIENKI 4.

W imieniu Spółdzielni Socjalnej „Active Go” w Białymstoku serdecznie zapraszam przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych do wzięcia w nich udziału.

TEMAT: Sztuka zarządzania zespołem (6h)

TERMIN: 16 listopada 2019 r. godz. 9.00-14.00

TRENER: J. Frankowska

CEL: umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu zarządzania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników i współpracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny efektów a także rozwiązywania problemów

TEMAT: Wolontariat – jak pozyskać i utrzymać wolontariuszy w organizacji (6h)

TERMIN: 23 listopada 2019 r. godz. 9.00-14.00

TRENER: M. Popiołek
CEL: rozwój wiedzy z zakresu zarządzania wolontariuszami. Podczas warsztatu uczestnicy poznają metody wdrażania programu wolontarystycznego, budowania współpracy zespołowej, jak również zagospodarowania potencjału
poszczególnych wolontariuszy. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak pozyskać, motywować i utrzymywać wolontariuszy. Poznają oraz przećwiczą sposoby efektywnej, uregulowanej prawnie, kooperacji z ochotnikami.

TEMAT: Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych (6h)

TERMIN: 30 listopada 2019 r. godz. 9.00-14.00

TRENER: M. Popiołek
CEL: przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych, ustalenia wysokości dochodu podatkowego oraz prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego CIT-8 z załącznikami.

MIEJSCE: CENTRUM JAGIENKI 4, ul. Jagienki 4, Białystok.

ZAPISY: tel. 733 769 403 lub e-mail centrum@activego.pl

WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://activego.pl/spoldzielnia-jagienki-4/

Zachęcamy też do skorzystania z bezpłatnego doradztwa indywidualnego świadczonego przez ekspertów – harmonogram doradztwa na listopad znajduje się w załączniku.

Chętne osoby proszę o wysłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza rekrutacyjnego na adres centrum@activego.pl wraz z informacją, którym szkoleniem jesteście Państwo zainteresowani

Serdecznie zapraszamy!